Для дома
Для бизнеса

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання електричної енергії споживачу

Реєстр суб’єктів господарювання, які проводять діяльність з постачання електричної енергії споживачу, що отримали доступ до мереж АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Посилання на сайт НКРЕКП, на якому розташовані:

Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

Споживач має право на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником (Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312, далі – ПРРЕЕ, глава VI, розділ 6.1.).

Порядок зміни електропостачальника на постачальника «останньої надії»

Згідно Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312, далі – ПРРЕЕ, глава VI, розділ 6.2. Споживачу здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у разі:
1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником Правил ринку, Правил ринку НДН та ВДР, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником;
5) в інших випадках, передбачених ПРРЕЕ.
У разі банкрутства, ліквідації, завершення строку дії або анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії попереднього електропостачальника, а також у разі припинення його участі на ринку електричної енергії електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це споживача (споживачів), відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого знаходиться такий споживач (такі споживачі), із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу (споживачам).

Мешканці Дніпропетровської області заборгували компанії за світло 155 мільйонів гривень. Цей борг у клієнтів з’явився коли компанія поєднувала функцію оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії (продавця) – тобто до 31 грудня 2018 року.

Детальніше.