Для дома
Для бизнеса

Открытые обсуждения проектов

Повідомлення про проведення відкритих обговорень проєкту інвестиційної програми на 2020 рік АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

У відповідності до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 р. №955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. №866, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», повідомляє про проведення відкритого обговорення проєкту інвестиційної програми АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на 2020 рік (далі – ІП-2020).

Проєкт ІП-2020 розміщено на офіційному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет dtek-dnem.com.ua у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Зауваження та пропозиції до оприлюдненного проєкту ІП-2020 від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 17 грудня 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до проєкту ІП-2020».

Відкрите обговорення відбудеться 18 грудня 2019 року о 13:00, за адресою:
м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 709.

ИП-2020 ДнЭС cost+ 70% 861 млн

Протокол общ.обсуждений ИП-2020

[collapse]
Повідомлення про проведення відкритих обговорень Плану розвитку систем розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

У відповідності до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 р. №955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. №866, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», повідомляє про проведення відкритого обговорення Плану розвитку системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на період 2020-2024 роки (далі – Плану розвитку).

План розвитку розміщено на офіційному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет dtek-dnem.com.ua у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Зауваження та пропозиції до оприлюдненного Плану розвитку від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 09 грудня 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до Плану розвитку».

Відкрите обговорення відбудеться 10 грудня 2019 року о 13:00, за адресою:
м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 709.

[collapse]
Протокол открытых обсуждений проекта тарифов на услуги по распределению электрической энергии АО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» на 2020
Открытые обсуждения Проекта изменений к инвестиционной программе Компании на 2019 год

Відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, центрального питного водопостачання та водовідведення», постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866, постанови НКРЕКП від 04.09.2018 року №955 та Кодексу системи розподілу,   АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення Проекту змін до інвестиційної програми Компанії на 2019 рік.

Проект змін до ІП-2019 розміщено на офіційному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет: http://oldwww.dtek-dnem.com.ua/ у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Відкрите обговорення відбудеться 04 жовтня 2019 року о 14:00 за адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке,22 (каб.601).

Зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту змін до ІП-2019 від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 03 жовтня 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до проекту змін до ІП-2019».

Проект змін ІП-2019

Протокол открытых слушаний от 04.10.2019

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формированию) тарифов на услуги по распределению электроэнергии АО “ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ” с 01.01.2020

Повідомлення

про проведення відкритих обговорень щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

13.09.2019

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01.01.2020р.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснено формування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженому Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1175.

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії розраховані виходячи з економічно-обгрунтованих потреб Товариства для здійснення ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії. До пропозиції включено матеріальні витрати, у т. ч. послуги оператора системи передачі, та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,  витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації втрат електроенергії на її розподіл, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, ремонти, інші операційні витрати.

Запропоновані тарифи на послуги з розподілу електричної енергії становлять:

– для 1 класу напруги – 90,13 грн/МВт*год без ПДВ

– для 2 класу напруги – 665,52 грн/МВт*год без ПДВ

Після надання пропозицій Товариства НКРЕКП розглядає матеріали, розрахунки, обґрунтування, тощо та на відкритому засіданні приймає остаточне рішення про розмір тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

 

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 23.09.2019 письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до тарифів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розподіл електричної енергії з 01.01.2020».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій  24.09.2019 о 14-00 буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою:

м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601

 

Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

[collapse]
Открытые обсуждения изменений к ИП-2019

Відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, центрального питного водопостачання та водовідведення», постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866, постанови НКРЕКП від 04.09.2018 року №955 та Кодексу системи розподілу,   АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення Проекту змін до інвестиційної програми Компанії на 2019 рік.

Проект змін до ІП-2019 розміщено на офіційному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет: http://oldwww.dtek-dnem.com.ua/ у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Відкрите обговорення відбудеться 28 серпня 2019 року о 14:00 за адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке,22 (каб.601).

Зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту змін до ІП-2019 від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 27 серпня 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до проекту змін до ІП-2019».

Зміни до ІП-2019 

Протокол відкритого обговорення змін до ІП-19

[collapse]
Открытые обсуждения Плана развития системы распределения и изменений в инвестиционную программу на 2019 год

У відповідності до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 р. №955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. №866, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», повідомляє про проведення відкритого обговорення проекту Плану розвитку системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на період 2020-2024 роки (далі – проект Плану розвитку) та проекту змін до Інвестиційної програми на 2019 рік (далі – зміни до ІП-2019).

Проект Плану розвитку та зміни до ІП-2019 розміщено на офіційному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет: dtek-dnem.com.ua у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Зауваження та пропозиції до оприлюднених проектів Плану розвитку та змін до ІП-2019 від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 11 червня 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до проекту Плану розвитку, змін до ІП-2019».

Відкрите обговорення зазначених проектів відбудеться 12 червня 2019 року о 14:00, за адресою:
м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 601.

Завантажити файл Плану

Зміни ІП-2019

Протокол обговорення Плану розвитку

Протокол обговорення змін ІП-2019

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формирования) тарифов на услуги по распределению электроэнергии

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
повідомляє про проведення відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік.

Проект Інвестиційної програми оприлюднено з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в мережі Інтернет: dtek-dnem.com.ua у розділі «Відкриті обговорення проектів».

Відкрите обговорення зазначеного проекту Інвестиційної програми відбудеться 11 лютого 2019 року о 14:00, за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 601.

Зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту Інвестиційної програми від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 08 лютого 2019 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу:
49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; e-mail: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до проекту Інвестиційної програми 2019 року».

Завантажити файл проекту

Завантажити файл протоколу

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формирования) тарифов на услуги по<br /> распределению электроэнергии

Повідомлення
про проведення відкритих обговорень щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

05.11.2018

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік. АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» сформувало тарифи на послуги з розподілу електричної енергії згідно Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії розміщені на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  http://dnep.com.ua/ у розділі «Открытые обсуждения проектов». Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 02.11.2018 р. письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до структури тарифів».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 05.11.2018 о 14-00 год. буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою   м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601.

Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

Обгрунтування

Протокол открытого обсуждения установления тарифов

[collapse]
Открытые обсуждения изменений в Инвестиционной программе на 2018 год по результатам 9 месяцев

АО «ДТЕК Дніпровські електромережі» згідно постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» повідомляє про проведення відкритого обговорення щодо питання внесення змін до Інвестиціїной програми 2018 року за результатами 9-ти місяців. Обґрунтування щодо змін до Інвестиціїной програми 2018 року за результатами 9-ти місяців оприлюднені на веб-сайті doe.com.ua. Зауваження та пропозиції стосовно змін до Інвестиціїной програми 2018 року за результатами 9-ти місяців приймаються до 12.10.2018 р. письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до змін до Інвестиціїной програми 2018 року».

Відкриті обговорення відбудуться 16 жовтня 2018р об 14-00 год. за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 (к. 601). Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

Завантажити файл

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии на 2019 год

Повідомлення
про проведення відкритих обговорень щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

16.10.2018

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік. АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» сформувало тарифи на послуги з розподілу електричної енергії згідно Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії розміщені на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» doe.com.ua у розділі «Открытые обсуждения проектов». Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 12.10.2018 р. письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до структури тарифів».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 16.10.2018 об   14-00 год. буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою   м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601. Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

Обґрунтування щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формирования) тарифов на услуги по<br /> распределению электроэнергии с 01.12.2018 г.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє
про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на перехідний період з 01.12.2018 р.

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії розміщені на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» doe.com.ua у розділі «Открытые обсуждения проектов». Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 05.09.2018р письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до структури тарифів». Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 10.09.2018 об 14-00 год. буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою   м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601.

Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

Обґрунтування щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

[collapse]
Проведение открытых обсуждений по установлению (формирования) тарифов на услуги по<br /> распределению электрической энергии по стимулирующему тарифообразованию с 01.01.2019 г.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕKТРОМЕРЕЖІ» повідомляє
про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії за стимулюючим тарифоутворенням з 01.01.2019 р.

Обґрунтування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії розміщено на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕKТРОМЕРЕЖІ» doe.com.ua у розділі «Открытые обсуждения проектов». Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 05.09.2018р письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до структури тарифів СТ». Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 10.09.2018 об 14-00 год. буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601. Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

Обґрунтування, щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії за стимулюючим тарифоутворенням

[collapse]
Открытые обсуждение проектов ИП-2019

Увага! Зміна дати проведення зустрічі!

До уваги споживачів повідомляємо наступне – зустріч, яка планувалась на 08 вересня відбудеться 10 вересня о 14.00 за адресою:  м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, к.601.

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, центрального питного водопостачання та водовідведення», а також Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 13.12.2012 року №1627 (із змінами) АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» розпочинає відкриті слухання Проекту ІП-2019 RAB (вид ліцензійної діяльності – розподіл ел. енергії), Проекту ІП-2019 Cost+ (вид ліцензійної діяльності – розподіл ел. енергії), Проекту ІП-2019 (вид ліцензійної діяльності – постачання ел. енергії)

Матеріали для розгляду розміщені на сайті doe.com.ua – в розділі «Открытые обсуждения проектов/Відкриті обговорення проектів».

Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та надати ваші пропозиції поштою або електронним повідомленням за адресою: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», або на електронну поштову скриньку kancdnoe@dtek.com

Пропозиції приймаються до 07 вересня включно.

Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою doe.com.ua.

Проект ІП-2019 ПУУ

Проект ІП-2019 АТ ДТЕК ДнЕС громадське обговорення

Проект ИП-2019 cost+_громад.обговорення

[collapse]
Открытые обсуждения изменений Инвестиционной программы 2018 года по итогам 1 квартала

АО «ДТЕК Дніпровські електромережі» (до 21.05.2018 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») згідно постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 701 «Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії» повідомляє про проведення відкритого обговорення щодо питання внесення змін до Інвестиціїной програми 2018 року. Обґрунтування щодо змін до Інвестиціїной програми 2018 року оприлюднені на веб-сайті www.doe.com.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно змін до Інвестиціїной програми 2018 року приймаються до 25.06.2018 р письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до змін до Інвестиціїной програми 2018 року». Зустріч, планується на 26 червня 2018р об 11-00 год. за адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке 22 (к.601). Про можливі зміни в проведені зустрічі буде повідомлено окремо на веб-сайті www.doe.com.ua Результати відкритого обговорення з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування будуть оприлюднені на веб-сайті www.doe.com.ua.

Приложение 1 по изменениям ИП 2018 1й-квартал

Протокол открытых слушаний корректировки ИП-2018 АО ДТЭК ДнЭС

[collapse]
Открытые обсуждение по стимулирующему тарифообразованию с 01.07.2018г

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» згідно постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» повідомляє про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо питання зміни тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом» з 01.07.2018р. Тарифи розраховані відповідно до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами затвердженої Постановою НКРЕ від 26 липня 2013 року № 1030. Обґрунтування щодо тарифів оприлюднені на веб-сайті www.doe.com.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 14.04.2018р письмово на адресу: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 та в електронному вигляді на адресу: kancdnoe@dtek.com з відміткою «Пропозиції до СТ тарифів_01.07.2018». Зустріч, яка була запланована на 16 квітня 2018р об 11-00 год. за адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке 20а (актова зала Дніпропетровських магістральних електричних мереж ДП НЕК «Укренерго»), переноситься на 18 квітня об 14-00 за адресою адресою м. Дніпро, шосе Запорізьке 20а (актова зала Дніпропетровських магістральних електричних мереж ДП НЕК «Укренерго»). Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і оприлюднені на веб-сайті www.doe.com.ua.

Відкрите обговорення_Обгрунтування_стимулююче тарифоутворення_01.07.2018

Відкрите обговорення_Повідомлення_стимулююче тарифоутворення_01.07.2018

[collapse]
Открытые слушания по изменению ИП-2018 с учетом перехода на стимулирующее регулирование с 01.07.2018

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, центрального питного водопостачання та водовідведення», а також Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 13.12.2012 року №1627 (із змінами) ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» розпочинає відкриті слухання Проекту коригування ІП-2018 з урахування переходу на стимулююче регулювання з 01.07.2018. Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та надати ваші пропозиції поштою або електронним повідомленням за адресою: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», або на електронну поштову скриньку kancdnoe@dtek.com

Пропозиції приймаються до 14 квітня включно.

Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою www.doe.com.ua. Зустріч, яка була запланована на 16 квітня об 11.00 за адресою: м Дніпро, шосе Запорізьке, 20а, актовий зал, переноситься на 18 квітня об 14.00 за адресою: м. Дніпро,шосе Запорізьке, 20а, актовий зал

Проект корректировки ИП-2018 с учетом перехода на РАБ

[collapse]
Открытые слушания по изменению тарифов на передачу и поставку электроэнергии
Открытые обсуждения проекта Инвестпрограммы ДТЭК Днепрооблэнерго 2018
Открытые обсуждения корректировки Инвестпрограммы 2017 года по итогам 1 полугодия
Открытые обсуждения дополнительной части к инвестпрограмме 2017 года, которая направлена на усиление электросетей города Новомосковск

Шановні користувачі електричної енергії!

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, центрального питного водопостачання та водовідведення», а також Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 13.12.2012 року №1627 (із змінами) ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» розпочинає відкрите обговорення додаткової частки до інвестиційної програми 2017 року яка направлена на посилення електричних мереж міста Новомосковськ.

Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та надати ваші пропозиції поштою або електронним повідомленням за адресою: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», або на електронну поштову скриньку kancdnoe@dtek.com

Пропозиції приймаються до 17 серпня включно.

Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою www.doe.com.ua.

Зустріч відбудеться 18 серпня об 11.00 за адресою: м Дніпро, шосе Запорізьке, 20а, актовий зал.

Приложение 1 по корр ИП 2017_6 мес г.Новомосковск

[collapse]
Открытые обсуждения по изменению тарифов на передачу и поставку электроэнергии в случае применения стимулирующего регулирования
Открытые обсуждения по изменению тарифов на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу

Мешканці Дніпропетровської області заборгували компанії за світло 155 мільйонів гривень. Цей борг у клієнтів з’явився коли компанія поєднувала функцію оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії (продавця) – тобто до 31 грудня 2018 року.

Детальніше.