Для дома
Для бизнеса

Звіти про дотримання стандартів

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2018 рік

Тип послуги Строк виконання Загальні стандарти Гарантовані стандарти
відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого часу, % фактичний рівень виконання, % розмір компенсації за недотримання стандарту, грн (без ПДВ) кількість випадків недотримання стандарту у звітному періоді сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, грн (без ПДВ) кількість споживачів, яким надана компенсація
Надання договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:
для стандартного приєднання 5 робочих днів 200 0 0 0
без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним) 15 робочих днів 200 0 0 0
у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним) 30 робочих днів 200 0 0 0
Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:
без потреби припинення електропостачання інших споживачів 5 днів 200 0 0 0
у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів 10 днів 200 0 0 0
Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, що не є стандартним), у т. ч.:
без потреби припинення електропостачання інших споживачів 5 днів 400 0 0 0
 у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів 10 днів 400 0 0 0
Підключення електроустановок споживача після відключення              (крім населення) 5 робочих днів 200 0 0 0
Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:
 у містах 3 робочі дні 200 28 4508 28
у сільській місцевості 5 робочих днів 200 6 966 6
Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:
 для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт 7 робочих днів 100 219 41443 219
 для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше 14 робочих днів 200 10 3922 10
Перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку, у т. ч.:
 перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення) 5 робочих днів 90 100
технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення) 20 днів 200 0 0 0
 перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення 5 днів 98 100
Вимірювання параметрів якості електричної енергії при у разі відхилення від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії  (крім населення) 2 дні 98 0
Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):
 прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у т. ч.:
      у містах 3 дні 99 0
      у сільській місцевості 7 днів 99 0
      усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови 10 днів 99 0
Письмове звернення споживача 1 місяць 200 14 2093 13
Проведення експертизи приладу обліку (для населення) 20 днів 0 0 0 0
Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні 24 години 200 161 1 161
Відповідь оператора кол-центру на дзвінок із черги дзвінків 30 с 75 34

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

Стандарт Загальні стандарти Гарантовані стандарти
Встановлений НКРЕКП рівень фактичний рівень виконання, % сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн  кількість випадків надання компенсацій споживачам
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75% 34
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру 10% 41
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу 1,89 73 5
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів
Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії: 10,6 41 6
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 15 днів 10,6 41 6
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 30 днів
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години
Видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання:
для стандартного приєднання 10 роб. днів
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 10 роб. днів
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 20 роб. днів
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача 5 роб. днів
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР:
у міській місцевості 3 роб. дні
у сільській місцевості 5 роб. днів
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:
у міській місцевості 3 роб. дні
у сільській місцевості 5 роб. днів
Перевірка лічильника 20 днів
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів
Разом: 12,49 114 11 0

 

Мешканці Дніпропетровської області заборгували компанії за світло 155 мільйонів гривень. Цей борг у клієнтів з’явився коли компанія поєднувала функцію оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії (продавця) – тобто до 31 грудня 2018 року.

Детальніше.