Для будинку
Для бізнесу

Приєднання до мереж

Національна комісія

 • що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (далі - НКРЕКП) Постановою від 14.03.2018р. № 310, затвердила Кодекс систем розподілу (далі - Кодекс).
 • Методика формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу (далі - Методика) затверджена Постановою НКРЕКП від 18.12.2018р. № 1965.

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ

 • Приєднання електроустановки - надання оператором системи розподілу (далі - ОСР) послуги Замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж ОСР (в тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Порядок приєднання до системи розподілу регулює відносини, що виникають при приєднанні новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників

Стандартне приєднання

Приєднання електроустановки замовника до діючих мереж ОСР на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності:
 • перший ступінь - до 16 кВт включно;
 • другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Нестандартне приєднання

Приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР або на відстань, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.
Технічні умови, підписані ОСР,
разом з проектом договору
надаються Замовнику:
 • Для стандартного приєднання

  протягом 10 РОБОЧИХ ДНІВ, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання

 • Для нестандартного приєднання

  не пізніше 10 РОБОЧИХ ДНІВ , починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та

  20 РОБОЧИХ ДНІВ у разі необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі

Строк надання послуги з приєднання становить:
 • Для стандартного приєднання

  для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 45 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

  Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

 • Для нестандартного приєднання «під ключ», не більше:

  120 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

  230 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

  280 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

  350 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

  Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацією.

Для отримання проекту договору про приєднання та проекту технічних умов на електропостачання об'єкта замовник повинен подати заяву про приєднання електроустановки певної потужності встановленої Кодексом форми з відповідним пакетом документів

Заява з пакетом документів подається в центр обслуговування клієнтів розташований в районному центрі за місцем розташування електроустановки.

У разі подання заяви про приєднання на web-сайті ОСР з метою отримання інформації в режимі «online» щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання, замовник має можливість відкрити особистий кабінет послуги з приєднання.

Необхідний пакет документів
До заяви на приєднання електроустановки певної потужності необхідно надати відповідний пакет
документів. Всі документи повинні бути завірені (для замовників-приватних осіб – позначенням «Копія вірна» та підписом,
для замовників-юридичних осіб – позначенням «Копія вірна», підписом керівника та печаткою (за наявності)).
Перелік необхідних документів
(як для приватних, так і для юридичних осіб)
Копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки
Копія ситуаційного плану та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням
місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).
Копія паспорта або належним
чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання.
Техніко-економічне обгрунтування (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються: 1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад); 2) копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання; 3) лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість.

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта)

Вартість приєднання електроустановок замовників
до електричних мереж ОСР визначається:
Для стандартного приєднання

на підставі Методики за фіксованими ставками плати за приєднання, які встановлює НКРЕКП на календарний рік. Факторами, які впливають на величину плати за приєднання є: величина потужності об'єкта, ступінь напруги в точці приєднання, тип населеного пункту, в якому розташований об'єкт Замовника та категорія надійності електропостачання.

Для нестандартного приєднання

на підставі Методики за фіксованими ставками плати за приєднання, які встановлює НКРЕКП на календарний рік та ставки плати за лінійну частину приєднання. Факторами, які впливають на величину плати за приєднання є: величина потужності об'єкта, ступінь напруги в точці приєднання, тип населеного пункту, в якому розташований об'єкт Замовника та категорія надійності електропостачання.

Для отримання консультації щодо приєднання до електричних мереж, необхідно звертатися в
контакт-центр АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за телефоном
056 790 99 00; 067 790 99 00

Мешканці Дніпропетровської області заборгували компанії за світло 155 мільйонів гривень. Цей борг у клієнтів з’явився коли компанія поєднувала функцію оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії (продавця) – тобто до 31 грудня 2018 року.

Детальніше.